Sdr. Malle A/S Entreprenør & Maskinstation

Det startede som Sdr. Malle Maskinstation I 1982 som en lille fritidshobby  for Christian Gram. Efterhånden voksede hobbyen sig stor, og han sagde sit job op som luftledningsmontør hos SAEF og blev selvstændig i 1992. Berit sagde sit job op i 1996 for at tage sig af administrationen og samtidig være kørselsleder.

I de første år blev maskinstationen gradvis udvidet og blev suppleret med entreprenørafdelingen, der i dag er ligeværdig med landbrugsdelen.
I 1998 tog Christian kloakautorisation som følge af det betydeligt øgede aktivitetsniveau og virksomheden har siden været underlagt kloakmestrenes kvalitetskontrol.
I 2004 op startes et nyt arbejdsområde indenfor kabel og fiber for Syd Energi med nedpløjning af 10 KW kabler med selvkørende vibrationsplov, demontering af luftning, nedbrydning af elementtårne/gitterstationer samt sokler.

Ejerforholdet blev ændret

I 2007 blev vi til et A/S, og 2009 tog Christian vognmandstilladelsen og i dag råder vi over 3 fireakslede lastbiler, hvor der køres med containere og meget mere. Vi udfører også kranarbejde med en 27 t meter kran.
Sdr. Malle A/S fik  i 2010 miljø-godkendelse til et jordhotel, hvor forurenet jord m.m. indleveres. Senere på året blev Tistrup maskinstation tilkøbt med endnu et nyt arbejdsområde for virksomheden, dvs. spuling af dræn og kloak m.v.

Primo 2012 overtages Ølgod maskinstation som er en ren landbrugsmaskinstation. Der fulgte et par mand med herfra til Sdr. Malle A/S. Senest i 2013 er BJP Entreprenør og Vognmandsforretning i Ølgod kommet til og her fulgte 4 mand med således at man i dag har i alt 18 – 20 medarbejdere. 
Sdr. Malle A/S, er i dag en professionelt drevet entreprenør/maskinstation virksomhed, der konstant er på forkant med udviklingen og til stadighed udvikler nye forretningsområder. Altid baseret på tætte loyale og gode samarbejdsrelationer til kunderne.